DECHOVÝ ORCHESTR MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ... facebook page facebook page hk Dnes je 21.05.2022 ... S PODPOROU STATUTÁRNÍHO MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ

O orchestru


Orchestr byl založen 28. července roku 1921 jako první civilní dechová hudba v Hradci Králové. Do doby jeho založení veškeré hudební dění ve městě zajišťovala vojenská hudba při početné vojenské posádce.

V době vzniku čítal soubor 25 členů. Významnou podporou orchestru bylo poskytnutí hudebních nástrojů přímo od hradeckého výrobce továrníka F. V. Červeného a začlenění souboru do hudebního odboru Dělnické tělovýchovné jednoty v Hradci Králové. V meziválečném období se za dirigentským pultem vystřídala řada významných hudebních osobností, jimž se dařilo neustále zvyšovat uměleckou úroveň hudebního tělesa o více než 50 členech. Po těžkém období okupace a druhé světové války se podařilo navázat na předválečnou činnost. V roce 1951 byl orchestr začleněn do Závodního klubu podniku ZVÚ Hradec Králové (dřívějších Škodových závodů). Pod záštitou ZVÚ existoval až do roku 1991, kdy zřizovatel zanikl.

Orchestr nakonec našel východisko ze vzniklé situace díky pochopení a podpoře Magistrátu města Hradce Králové a Kulturní a vzdělávací společnosti Adalbertinum. V současné době působí jako spolek s podporou města Hradce Králové a od roku 1992 používá nový název „Dechový orchestr města Hradce Králové“.

Za dobu svého působení se v čele orchestru vystřídala celá řada dirigentů, např. Antonín Tříška, Karel Křepela, Jindřich Šeda, František Vacek, František Štejnar, Jan Holubec, Ladislav Slavětínský, Milan Kotala, Josef Maršík, Oldřich Kůžel, Zdeněk Hrbek a Ladislav Tyrner, který vede orchestr v současnosti.

Orchestr uskutečňuje mnoho zájezdů a úspěšných koncertních vystoupení doma i v zahraničí (Rakousko, Německo, Francie, Polsko, Belgie, Chorvatsko) a účastní se řady prestižních festivalů dechové hudby. Ve svém repertoáru má nejen tradiční skladby významných českých autorů symfonické, koncertní a dechové hudby, ale i díla světových autorů a skladby různých žánrů a druhů.


kpfk
Od roku 2010 je orchestr kolektivním členem Klubu přátel Františka Kmocha v Kolíně